ҮЙЗЭН I

Төвөд орныг нэрлэх ерөнхий нэр: Үйзэн мөрөн (төвөдөд байдаг Үй болон Зан мөрөн) - Үйзэн мөрний дэлгэрэнгүй... ААЗ.

Ижил үг:

ҮЙЗЭН II