ҮЙ II
/ амьтан /

үй загас (бие молцог хэлбэртэй, чээж сэлүүртэй, усан дээгүүр халин явж чаддаг нэг зүйл загас).

Ижил үг:

ҮЙ I

ҮЙ III