ҮЙ I

Маш олон, үлэмж олон: үй олон [хоршоо] (маш олон, тоо томшгүй), үй түмэн [хоршоо] дэлгэрэнгүй...

үй олон маш олон, тоо томшгүй
үй түмэн түг түмэн, маш олон
үй зайгүй завсар зайгүй, чөлөө завсаргүй, бат нягт
үй зайгүй найз маш дотно найз, зай орохын аргагүй сайн найз
үй майгүй үй зайгүй
Ижил үг:

ҮЙ II

ҮЙ III