УРАГ II

1. Худ бололцсон хоёр айлын харьцаа: алтан ураг (Чингис хааны ургийн хүмүүс), ураг бололцох ~ дэлгэрэнгүй... (эр эмийг холбож, худ худгуй болох), худ ураг болох (ураг бололцох), ураг таслах (ургийн холбоогоо таслах), ураг олон (төрөл садныхан) - Эцэг эх төрлийн ураг олны өмнөөс эндэхийн газар бараалхаж ирсний учир болбол... ААЗ., ураг садан [хоршоо] (а. Цусан төрлийн холбоо бүхий хамаатан хүмүүс; б. Худ ургийн холбоо) - Амраг янаг ураг садан болсны тул аливаа үйлст зовлон жаргаланг хамтатгаж ашид хамт их төрд минь зүтгэж алтан дэлхий дээрхийг нийгэмлэн хурааваас барав. В.Инжаннаши Хөх судар., ураг төрөл [хоршоо] (мах цусны холбоотой төрөл садан хүмүүс) - Ураг төрлийн барилдлагааг гутаахгүй. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., ураг төрлийн тогтолцоо (ураг төрлийн холбоог илэрхийлэн нэрлэх нэр томьёоны тогтолцоо), ураг угсаа [хоршоо] (төрөл садан, нэг угийн хүмүүс) - Чуулсан ураг угсаа, олон баатар ноёд байлдах хэргийг цэнгэл болгожээ. Замлин Сэнчиний намтар оршив., ураг удам [хоршоо] (хүн амьтны уг угсаа), ураг элгэн [хоршоо] (бүх хамаатан садан цөм), ураг тариг [хоршоо] (ураг төрөл), ураг тогтох [хуучирсан] (а. Хоёр этгээд хөвгүүн охин хоёроо эр, эм болгохоор хэлэлцэж тохирох; б. Эхийн умайд үр тогтох), ураг садны хол нь сайн, ус аргалын ойр нь сайн [зүйр цэцэн үг] (юм хэрэгцээтэй үедээ хэрэг болж байх гэсэн санаа), ураг доройтвол саднаа түшдэг, тураг доройтвол уулаа түшдэг [зүйр цэцэн үг] (ураг төрлөө үл гомдоох, ураг саднаа мэдэж байх гэсэн санаа).

алтан ураг Чингис хааны ургийн хүмүүс
ураг бололцох ~ ураг барилдах эр эмийг холбож, худ худгуй болох
худ ураг болох ураг бололцох
ураг таслах ургийн холбоогоо таслах
ураг олон төрөл садныхан
ураг садан а. Цусан төрлийн холбоо бүхий хамаатан хүмүүс; б. Худ ургийн холбоо
ураг төрөл мах цусны холбоотой төрөл садан хүмүүс
ураг төрлийн тогтолцоо ураг төрлийн холбоог илэрхийлэн нэрлэх нэр томьёоны тогтолцоо
ураг угсаа төрөл садан, нэг угийн хүмүүс
ураг удам хүн амьтны уг угсаа
ураг элгэн бүх хамаатан садан цөм
ураг тариг ураг төрөл
ураг тогтох а. Хоёр этгээд хөвгүүн охин хоёроо эр, эм болгохоор хэлэлцэж тохирох; б. Эхийн умайд үр тогтох
ураг садны хол нь сайн ус аргалын ойр нь сайн юм хэрэгцээтэй үедээ хэрэг болж байх гэсэн санаа
ураг доройтвол саднаа түшдэг тураг доройтвол уулаа түшдэг ураг төрлөө үл гомдоох, ураг саднаа мэдэж байх гэсэн санаа
Ижил үг:

УРАГ I

УРАГ III

Ураг төрлийн хол нь дээр - цус ойртохоос сэрэмжил гэсэн утгатай.

Ураг төрлийн хол нь дээр Уул усны ойр нь дээр. ААЗ

Тэмээч Г.Эрдэнээцогт2015-12-29 05:51:19