УРАГ III

Эрэгчин амьтны төмсөг.

Ижил үг:

УРАГ I

УРАГ II