УРАГСУУ

Урагсаг байрын: урагсуу хүн (ураг төрөлдөө элгэмсүү, ургасаг байрын хүн).