УРАГШ I

1. Өмнө тийш, урд зүг рүү - Хошууны цэргүүдийг бүр урагш нь улаан бургасны зүг явуулав. дэлгэрэнгүй... урагш харах (өмнө зүг рүү харах), урагш хойш [хоршоо] (а. Өмнө тийш, умар тийш; б. Нааш цааш) - Эмээл дээгүүрээ тохож орхичхоод ганзагаараа даруулаагүй богц нь морины явдалд урагш хойш бондгонон явааг ч үл анзаарна. Д.Батбаяр. Цахилж яваа гөрөөс;


2. Давших зүг өөдөө, ухралгүй, чигээрээ: урагш алхах (чигээрээ алхах), урагш ахиулах (улам илүү болгох), дэлгэрэнгүй...
3. Урьд, тэргүүнд - Нэг багахан гахай урагш ил гарч явахыг хараад буудав. Ж.Дамдин. Миний Монгол.

урагш харах өмнө зүг рүү харах
урагш хойш а. Өмнө тийш, умар тийш; б. Нааш цааш
урагш алхах чигээрээ алхах
урагш ахиулах улам илүү болгох
урагш давших ухралгүй, чигээрээ давших
урагш тэмүүлэх ухралгүй чигээрээ явах
Ижил үг:

УРАГШ II