УРАГШАА

Урд зүг рүү, чигээрээ: урагшаа болох (чигээрээ хөдлөх), урагшаа давших (чигээрээ дэлгэрэнгүй...

урагшаа болох чигээрээ хөдлөх
урагшаа давших чигээрээ явах, ухрахгүй давших
урагшаа ч үгүй хойшоо ч үгүй хаашаа ч үгүй, ацан шалаанд орох, гацах гэсэн санаа
урагшаа хараад суусан хүнээс үг гардаг хойшоо хараад суусан хүнээс хов гардаг хүний нүүр харж чадахгүй байгаа хүн гэмтэй гэсэн санаа