УРАГШИД

Үүнээс урагш, цаашид: урагшид хичээнгүйлэн явах (а. Улам урагшлан явах; б. Цаашид хичээнгүйлэн дэлгэрэнгүй...