УРАГШИХ

1. Урагш бий, урагш орших;


2. Урьд өмнөх, өнгөрсөн: үүнээс урагшхыг би мэдэхгүй (үүнээс өмнөх явдлыг би мэдэхгүй).