УРАЙ

Цэргийн дайрах болон ерөөс цог жавхлантайг үзүүлэхэд дуудан хашхирах үг: урай хашхирах (урай урай дэлгэрэнгүй...

урай хашхирах урай урай хэмээн хашхирах
урай хийх бусдыг урайлан дуудахад зориулсан үг хашхиран хэлэх