УРАЙЛАХ

1. Урай гэж хашхирах;


2. Манлайлан дагуулах