УРАЛДААЧ

1. Уралдагч;


2. Уралдах дуртай хүн - Дан морьт уралдаач, дагир дээлт барилдаач. ААЗ.