УРАЛДУУЛАХ

1. Хурд хүчийг нь сориулах, аль нь хурдныг нь туршуулах: морь уралдуулах (олон морьдын хамгийн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Өрсөлдөн тэмцэлдүүлэх: хоёр тал болгон уралдуулах (хоёр хэсэг болгон хуваагаад өрсөлдүүлэн тэмцэлдүүлэх);
3. [шилжсэн] Урьтуулахыг хичээх: *нартай уралдуулах (эрт босгох);
4. [шилжсэн] Ам булаалдан яриулах: *ам уралдуулах (өрсөж ярих).

морь уралдуулах олон морьдын хамгийн хурдныг нь тодруулах
хоёр тал болгон уралдуулах хоёр хэсэг болгон хуваагаад өрсөлдүүлэн тэмцэлдүүлэх
нартай уралдуулах эрт босгох
ам уралдуулах өрсөж ярих