УРАЛДАХ

1. Хурд хүчээ сорих, хэр хурдлахыг турших: морь уралдах (морьдын хурдыг сорих) - Тайгын гүнд буга дэлгэрэнгүй... Д.Цэвэгмэд. Зохиолын түүвэр., уралдан тэмцэх (хүч чадлаа сорих, хурд хүчээ сорих); биеийн тамирын тэмцээнд уралдах (хэн түрүүлэхээ үзэх, хэн нь хүчтэйгээ сорих, хурд хүчээ сорих) - Ийм их талд хоёр бөөн тоос уралдсаар авай. Н.Банзрагч. Зам;


2. Ажил үйлсээрээ бие биеэсээ урьтахаар хүч ухаанаа сорих;
3. [шилжсэн] Урьтахыг хичээх: хонхтой уралдах (хонх дуугарахаас өмнө урьтах) - Тэгтэл орох хонхтой уралдан ангийн хаалгыг нэг хүн дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Тэмээний дууль., *нартай уралдах (эрт босох);

4. [шилжсэн] Ам булаалдах, өрсөх: ам уралдах (нэг нэгнээсээ өрсөж ярих, зэрэг зэрэг ярих).

морь уралдах морьдын хурдыг сорих
уралдан тэмцэх хүч чадлаа сорих, хурд хүчээ сорих
биеийн тамирын тэмцээнд уралдах хэн түрүүлэхээ үзэх, хэн нь хүчтэйгээ сорих, хурд хүчээ сорих
хонхтой уралдах хонх дуугарахаас өмнө урьтах
нартай уралдах эрт босох
ам уралдах нэг нэгнээсээ өрсөж ярих, зэрэг зэрэг ярих