УРАЛДААНЧ

Уралдах дуртай: уралдаанч зантай (уралдах зантай, хүчээ үзэх сонирхолтой).