УРАЛДААН

1. Уралдах явдал, хэн нь түрүүлэхээ үзэх тэмцээн: биеийн тамирын уралдаан (спортын янз бүрийн төрлийн дэлгэрэнгүй...


2. Ажил хөдөлмөрт тэргүүлэгчийг шалгаруулах арга: социалист уралдаан (хөдөлмөрийн бүтээмж, нийгэм журмын аж ахуйг өрнүүлэх, эв хамт дэлгэрэнгүй...
биеийн тамирын уралдаан спортын янз бүрийн төрлийн тэмцээн
дугуйн уралдаан дугуйгаар хэн нь түрүүлэхээ үзэх
морины уралдаан морьд уралдах нь, хэний морь хурдан давхихаа үзэх тэмцээн
уралдааны морь а. Уралддаг морь; б. Уралдаанд оролцож буй морьд
уралдаанд дуудах хоорондоо хүчээ үзье гэж уриалах
уралдаанд орох уралдахаар болох
уралдаан зохион байгуулах төрөл бүрийн тэмцээн зохион байгуулах
уралдаан тэмцээн авьяас чадвар, хүч чадлаа сорих сорилго
социалист уралдаан хөдөлмөрийн бүтээмж, нийгэм журмын аж ахуйг өрнүүлэх, эв хамт ёсыг тогтооход хүргэх хөдөлмөрийн тэргүүний арга