УРАГШЛАХ

1. Урагш болох: урагшлах хөдөлгөөн (а. Урагшаа хөдлөх хөдөлгөөн; б. Урагш ахиж дэвшихийг хүсэмжилсэн дэлгэрэнгүй...


2. Урд зүг рүү явах: урагшлан явах (өмнийг чиглэн явах) - Хээр талын бүсээс урагшлах уудам их нутгийг бүхэлд нь хамардаг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;

3. [шилжсэн] Ажил үйлс бүтэх, бүтэмжтэй байх: ажил урагшлах (ажил ахих, бүтэмжтэй байх) - Ажил бүр урагшилж өгдөггүй шүү. дэлгэрэнгүй...
урагшлах хөдөлгөөн а. Урагшаа хөдлөх хөдөлгөөн; б. Урагш ахиж дэвшихийг хүсэмжилсэн нийгмийн хөдөлгөөн
урагшлан явах өмнийг чиглэн явах
ажил урагшлах ажил ахих, бүтэмжтэй байх

урагшлах - Тухайн үгэнд орсон и эгшгээс шалтгаалж хэлний угийн эгшиг авиа урагшлан хэлэгдэх

Монгол хэл аялгуунуудад тагнайшсан гийгүүлэгч болон и эгшгийн нөлөөгөөр хэлний угийн а эгшиг урагшлан хэлэгддэг.

Очирбат Самбуудорж2016-04-25 09:24:35