УРАГШТАЙ

Бүтэмжтэй: ажил хэрэг урагштай (ажил хэрэг бүтэмжтэй) - Бусдын үйл урагштай бол манай хэрэг дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан., урагштай явахдаа биеэ магтах, урагшгүй явахдаа бусдыг хараах [зүйр цэцэн үг] (учир зүйгээ мэдэж байх хэрэгтэй, хүн муутай, тавтиргүй зан тусгүй гэх мэт санаа).

ажил хэрэг урагштай ажил хэрэг бүтэмжтэй
урагштай явахдаа биеэ магтах урагшгүй явахдаа бусдыг хараах учир зүйгээ мэдэж байх хэрэгтэй, хүн муутай, тавтиргүй зан тусгүй гэх мэт санаа