УРАГШЛУУЛАХ

1. Урагш болгох, ахиулах: хугацаа урагшлуулах (хугацааг нааш нь татах), сандлаа дэлгэрэнгүй... (сандлаа урагш болгох) - Тэгэхээр ингэе гээд сандлаа урагшлуулав. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан;


2. Урд зүг рүү явуулах.

хугацаа урагшлуулах хугацааг нааш нь татах
сандлаа урагшлуулах сандлаа урагш болгох