УРАГШЛАГЧ

Урагш бологч, урагш тэмүүлэгч - Ухралгүй урагшлагч хүн л тэдгээрийг зайлуулдаг ажээ. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.