УРАГШГҮЙ

Бүтэлгүй, чадваргүй, өөдгүй: урагшгүй амьтан (ажил төрөл нь бүтэлгүйтсэн хүн) - Би ийм урагшгүй дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., урагшгүй ноёнд ухаангүй албат учрах [зүйр цэцэн үг] (бүтэлгүй хүнд чадваргүй ажилтан таарах, дугуй дугуйгаа олох гэсэн санаа), урагшгүй залуугаас ухаалаг хөгшин дээр [зүйр цэцэн үг] (ажил хийх сэтгэл байвал хөгшин, залуу байх нь хамаагүй гэсэн санаа).

урагшгүй амьтан ажил төрөл нь бүтэлгүйтсэн хүн
урагшгүй ноёнд ухаангүй албат учрах бүтэлгүй хүнд чадваргүй ажилтан таарах, дугуй дугуйгаа олох гэсэн санаа
урагшгүй залуугаас ухаалаг хөгшин дээр ажил хийх сэтгэл байвал хөгшин, залуу байх нь хамаагүй гэсэн санаа