урагшгүй ноёнд ухаангүй албат учрах
/ зүйр цэцэн үг /
бүтэлгүй хүнд чадваргүй ажилтан таарах, дугуй дугуйгаа олох гэсэн санаа