УРАГШДАХ

Хэтэрхий урагш болох, дэндүү урагш учир тохиромжгүйдэх.