УРАГ I

Эхийн умайд өсөж буй хүний үр: ураг буруу байрлах (аарцгийн зайд ураг орших хэвийн байрлал алдагдах), дэлгэрэнгүй...

ураг буруу байрлах аарцгийн зайд ураг орших хэвийн байрлал алдагдах
ураг бүтэх ургийн ус гарсан юм уу жирэмсний хордлого, элдэв өвчний улмаас ураг, нярайн биед хүчилтөрөгч дутагдаж ургийн зүрх судасны ажиллагаа хямарч зүрхний цохилт, амьсгал зогсох
ураг унагах ~ ураг хөндөх дутуу хөнгөжих
ураг хөндөх а. Дутуу хөнгөжих; б. Байгалийн бус жамаар эхийн умайд байх ургийг гадагшлуулах
ургийн ус ургийн амьдрах орчин болж гаднын нөлөөнөөс хамгаалдаг шингэн
ургийн эмгэг судлал үр тогтохоос эхлэн хүүхэд төрөх хүртэлх үеийн ургийн эмгэгийг судалдаг эмгэг хүний бие судлалын салбар
Ижил үг:

УРАГ II

УРАГ III