ургийн эмгэг судлал
үр тогтохоос эхлэн хүүхэд төрөх хүртэлх үеийн ургийн эмгэгийг судалдаг эмгэг хүний бие судлалын салбар