УРАГДАХ

1. Урах үйлд өртөх: дээл урагдах (дээл гаднын нөлөөнөөс болж тасрах) - Хүрэн дээлээ зориуд өмсөөд дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол;


2. [шилжсэн] Сэтгэл шимшрэх, өр өвдөх: *сэтгэл урагдах (өр өвдөх, сэтгэл шимшрэх).

дээл урагдах дээл гаднын нөлөөнөөс болж тасрах
сэтгэл урагдах өр өвдөх, сэтгэл шимшрэх