СААДГҮЙ I

1. Ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл, бартаа байхгүй - Завхан гол дээгүүр тавьж амбаны дэлгэрэнгүй...С.Удвал. Их хувь заяа., саадгүй хүрэх (замд ямар нэгэн муу явдал тохиолдохгүй зорьсон газраа хүрэ‎х) - Сайн буяны хүчээр саадгүй дамжиж, умар зүгийн оронд удалгүй хүрэх болтугай. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., саадгүй ажиллах (ажил төрлийг хийж гүйцэтгэхэд хүндрэл бэрхшээл учрахгүй байх), саадгүй залгуулах (тухайн зүйлийг товлосон цагт бэлэн байлгах) - Улаан намын цэргийн аль хэрэгтэй юмыг саадгүй залгуулж бай. С.Дашдэндэв. Улаан наран., саадгүй ойлголцох (харилцахад ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй байх);


2. Шулуун, шууд: саадгүй нэвтрэх (шууд нэвтрэх), саадгүй асгарах (торж тээглэх зүйлгүйгээр шууд урсан гарах) - дэлгэрэнгүй...саадгүй орж гарах (нааш цааш орж гарахад хүндрэл бэрхшээл учрахгүй байх).

саадгүй хүрэх замд ямар нэгэн муу явдал тохиолдохгүй зорьсон газраа хүрэх
саадгүй ажиллах ажил төрлийг хийж гүйцэтгэхэд хүндрэл бэрхшээл учрахгүй байх
саадгүй залгуулах тухайн зүйлийг товлосон цагт бэлэн байлгах
саадгүй ойлголцох харилцахад ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй байх
саадгүй нэвтрэх шууд нэвтрэх
саадгүй асгарах торж тээглэх зүйлгүйгээр шууд урсан гарах
саадгүй орж гарах

нааш цааш орж гарахад хүндрэл бэрхшээл учрахгүй байх

Ижил үг:

СААДГҮЙ II