СААДТАЙ II

Саад хаалт бүхий: саадтай гүйлт (тусгайлан зассан хаалт, хашилт бүхий замаар уралдах гүйлтийн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

СААДТАЙ I