СААДТАЙ I

Саад ихтэй, б‎эрхшээл бүхий - Амьтан, хүн усны хоёр талд хоригддог л мөн саадтай дэлгэрэнгүй...Д.Мягмар. Уянгын туужууд., замын хөдөлгөөнд саадтай (замын хөдөлгөөнд саад учруулахуйц зүйл), ажил хийхэд саадтай (ажил хийхэд бэрхшээл ихтэй).

замын хөдөлгөөнд саадтай замын хөдөлгөөнд саад учруулахуйц зүйл
ажил хийхэд саадтай ажил хийхэд бэрхшээл ихтэй
Ижил үг:

СААДТАЙ II