СААЖИЛ
/ анагаах /

Булчинт эрхтэн мэдрэлийн саатлаас болж агших, хөдлөхөө болих эмгэг.