САА II

Алт, мөнгөн сүлжмэл утас, тууз - Мөнгөн товхтой, алт мөнгөн саа туушингаар хээ хуар дэлгэрэнгүй...Л.Түдэв. Уулын үер., алт мөнгөн саа (алт, мөнгөн утас), саа хоргой (алт, мөнгөн утсаар ар гарган нэхсэн нэгэн зүйл торгомсог бараа) - Саа хоргойгоор эмжин угалз хээ даруулсан энэ уутыг түшмэлтэнд ямар нууц хатагтай нь урлан өгөө бол доо. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., саа оёдол (алт, мөнгөн саагаар даруулж оёсон оёдол), саа эмжээр (дээл, хувцасны энгэр заамыг саагаар эмжсэн нь), хөрөө саа (хөрөөний шүд мэт ирмэгтэй алт мөнгөн сүлжмэл тууз), саа даруулах (алт мөнгөн саатай утсаар хувцас, эдлэл зэргийг чимэглэн оёх), саа ороох (алт мөнгөн сүлжмэл утсаар оёх) - Сайхан монгол орондоо саа ороож өссөнсөн. Д.Нацагдорж. Зохиолууд.

алт мөнгөн саа алт, мөнгөн утас
саа хоргой алт, мөнгөн утсаар ар гарган нэхсэн нэгэн зүйл торгомсог бараа
саа оёдол алт, мөнгөн саагаар даруулж оёсон оёдол
саа хээ алт, мөнгөн утсаар тавьсан хээ угалз
саа эмжээр дээл, хувцасны энгэр заамыг саагаар эмжсэн нь
хөрөө саа хөрөөний шүд мэт ирмэгтэй алт мөнгөн сүлжмэл тууз
саа даруулах алт мөнгөн саатай утсаар хувцас, эдлэл зэргийг чимэглэн оёх
саа ороох алт мөнгөн сүлжмэл утсаар оёх
Ижил үг:

САА I

САА III