СААГДАХ I

Багасах, богиносох, хорогдох: ажил саагдах (ажил багасах), зардал саагдах (зардал дэлгэрэнгүй...

ажил саагдах ажил багасах
зардал саагдах зардал хасагдах
өдөр саагдах өдөр богиносох
хүч саагдах чадал барагдах, тамир тэнхээ доройтох
Ижил үг:

СААГДАХ II