СААДАГ I

1. Нумны сумыг дүрж зүүх ширэн сав - Саадагнаасаа сумаа суга татаад... дайсны зүг дэлгэрэнгүй...Б.Ринчен. Гүнж., саадгийн бүслүүр~саадгийн бүслүүрэг (нум, сум зүүх савны оосор), саадгийн овд (саадагны амсарт арьс, эсгийгээр зааглан хийсэн зэв, сум дүрэх нүх), саадгийн этгээд (саадаг зүүх тал, баруун тал), саадаг агсах~саадаг зүүх~саадаг бүслэх (сумыг зориулалтын саванд нь хийж бүслэх) - Хүргэн саадаг агссан, буу үүрч явна. ААЗ., саадаг хоромсого [хоршоо] (нум сумаа дүрж, агуулах сав) - Нум сумаа барьсаар, саадаг хоромсогоо дэрлэсээр, ясаа хээр орхихоос, эрхэм сайн үхэл, эр хүнд байх буюу. Монголын нууц товчоо., саадагтай нум нь салхинд гаждаг, сайн хүний үр нь санаанаасаа гаждаггүй [зүйр цэцэн үг] (эд зүйл сайн хэдий ч эвдэрч хэмхэрдэг бол сайн хүний сэтгэл санаа хувирдаггүй гэсэн санаа), санасан хүний сэтгэл нь нэг, саадаг нумын хөвч нь нэг [зүйр цэцэн үг] (бие биенээ санаж буй хүмүүсийн сэтгэл адилхан байдаг гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Бэр буулгахаар хүргэний хамт явах хүмүүс: саадаг мордох (бэр буулгахаар явах), саадаг дагах (хуримын дэлгэрэнгүй...
саадгийн бүслүүр~саадгийн бүслүүрэг нум, сум зүүх савны оосор
саадгийн овд саадагны амсарт арьс, эсгийгээр зааглан хийсэн зэв, сум дүрэх нүх
саадгийн этгээд саадаг зүүх тал, баруун тал
саадаг агсах~саадаг зүүх~саадаг бүслэх сумыг зориулалтын саванд нь хийж бүслэх
саадаг хоромсого нум сумаа дүрж, агуулах сав
саадагтай нум нь салхинд гаждаг, сайн хүний үр нь санаанаасаа гаждаггүй

эд зүйл сайн хэдий ч эвдэрч хэмхэрдэг бол сайн хүний сэтгэл санаа хувирдаггүй гэсэн санаа

санасан хүний сэтгэл нь нэг, саадаг нумын хөвч нь нэг бие биенээ санаж буй хүмүүсийн сэтгэл адилхан байдаг гэсэн санаа
саадаг мордох бэр буулгахаар явах
саадаг дагах хуримын үед хүргэнтэй нас ойролцоо залуу эрс хамт мөргөл үйлдэн ёс гүйцэтгэх
саадаг буух бэр буулгахаар хүмүүс ирэх
саадагт мордох~саадагт явах монгол хуримын ёсонд бэр буулгах өдөр хүргэн хүү саадаг нум агсан хэдэн хүний хамтаар хүүхний талд очих
Ижил үг:

СААДАГ II: