саадгийн овд
саадагны амсарт арьс, эсгийгээр зааглан хийсэн зэв, сум дүрэх нүх