СААДАГТ

Саадаг бүхий: саадагт цэрэг (нум сумаар зэвсэглэсэн цэрэг), саадагт шоргоолж дэлгэрэнгүй...

саадагт цэрэг нум сумаар зэвсэглэсэн цэрэг
саадагт шоргоолж нисдэг шоргоолж
саадагт цэцэг Цахирамтан овгийн олон наст өвс манайд улаан ягаан, ягаан цоохор, шар цэцэг бүхий гурван зүйл бий