СААДАГЧИН

1. [хуучирсан] Саадаг, хоромсого агсаж явдаг хүн - Мянган саадагчныг ялган дэлгэрэнгүй...Жамба. Асрагч нэртийн түүх;


2. Саадаг хоромсого хариуцдаг хүн.