СААДАГТАЙ

Саадаг агссан нь - Арвангуудын асрын өмнө жадаа газар зоогоод саадагтай нум, сумтай дэлгэрэнгүй...Б.Ринчен. Гүнж.