СААДАГЛАХ II

Адгуус амьтны сүүлээ өргөх: нохой саадаглах (нохой сүүлээ хондлойдоо агсах).