саадагт мордох~саадагт явах
/ хуучирсан /
монгол хуримын ёсонд бэр буулгах өдөр хүргэн хүү саадаг нум агсан хэдэн хүний хамтаар хүүхний талд очих