саадагтай нум нь салхинд гаждаг, сайн хүний үр нь санаанаасаа гаждаггүй
/ зүйр цэцэн үг /

эд зүйл сайн хэдий ч эвдэрч хэмхэрдэг бол сайн хүний сэтгэл санаа хувирдаггүй гэсэн санаа