саадаг буух
/ хуучирсан /
бэр буулгахаар хүмүүс ирэх