СААД II

Ямар нэгэн зүйлийг тойруулан барьсан хамгаалалт, хашилт: цэцэрлэгийн саад (цэцэрлэг тойруулан барьсан дэлгэрэнгүй...

цэцэрлэгийн саад цэцэрлэг тойруулан барьсан хашаа
саад давах хашилт, хаалтыг давж гарах
Ижил үг:

СААД I