СААГИХ

1. Уур, утаа зэрэг нь гэнэт хүчтэй гарах: утаа саагих (утаа садран гарах);


2. Сөөнгөтөн шивнэх: саагиад сонсогдохгүй байх (хоолой сөөснөөс дуу сонсогдохгүй байх).

утаа саагих утаа садран гарах
саагиад сонсогдохгүй байх хоолой сөөснөөс дуу сонсогдохгүй байх