СААГУУР

Зориулалтын саадаг хэрэгсэл; чинэрсэн хөх, хөхний зангирааг гаргахад хэрэглэнэ.