СААГИА

1. Уур, утаа зэрэг нь юмны завсраар баагин гарах нь;


2. Дуу гарахгүй, сөөнгө, шивнээ хоолой: саагиа дуу (сөөнгө, шивнээ дуу).