хөрөө саа
хөрөөний шүд мэт ирмэгтэй алт мөнгөн сүлжмэл тууз