САА I

Мэдрэлийн эрхтэнд бүтцийн өөрчлөлт орсноос аль нэг эрхтний хөдөлгөөн, үйл ажиллагаа алдагдах өвчин - дэлгэрэнгүй... саагийн гэм (саа өвчин туссаны улмаас аль нэг эрхтний хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж мэдрэлгүйжих эмгэг), саа дайрах~саа тусах (саа өвчин хүрэх) - Хоёулаа саа тусчихсан юм шиг нүүр амаа мурийлган, сөөнгө паргиа дуугаар “ойлголоо” гэж хариулсан шүү болов. Б.Нямаа. Арандалынхан.

саагийн гэм саа өвчин туссаны улмаас аль нэг эрхтний хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж мэдрэлгүйжих эмгэг
саа дайрах~саа тусах саа өвчин хүрэх
Ижил үг:

САА II

САА III