саагийн гэм
саа өвчин туссаны улмаас аль нэг эрхтний хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж мэдрэлгүйжих эмгэг