саа даруулах
алт мөнгөн саатай утсаар хувцас, эдлэл зэргийг чимэглэн оёх